AXS Invite

Bring your friends - the easy way

Introducing a new way to go to shows with your friends and family, without getting stuck paying for everyone's tickets.

Pay for your own tickets, then simply reserve tickets for your friends and invite them to purchase. Reserved seats are held for

a limited time so act fast!

RESERVE SEATS - FOR FREE!
After selecting your own seats, choose how many seats you want to reserve for your friends and family! At the end of your purchase you're ready to start sending out invitations. Don't worry, if your friends don't purchase their reservations, the tickets are automatically released.

INVITING FRIENDS
You can invite friends through Facebook or via Email. Access your ticket reservations by signing into your My AXS account and clicking the AXS Invite tab. Either click invite via Facebook or invite via Email on a new reservation, add a personal message, and click Send! Don't forget to check your email, Facebook, or the reservations page for your friends' response.

BUYING RESERVED SEATS FROM AN INVITATION
The invitation your friend receives will feature a link to a page where he or she can accept or decline. Either way we'll let you know how your friend responds.

STATUS ALERTS
Check your email! You'll get email notifications alerting you when your reservations are ready and when your friends have responded to your invitations. Time running out and you still have unclaimed seats? We'll be sure to let you know with enough time to invite someone else.

MANAGING INVITATIONS
Your friend can't go or not responding? Don't worry — you've got options. You can send reminders to your friends, cancel any open invites and invite someone else, or buy the tickets yourself. For more details check out our FAQ page.

AXS Invite

Bring your friends - the easy way

Introducing a new way to go to shows with your friends and family, without getting stuck paying for everyone's tickets.

Pay for your own tickets, then simply reserve tickets for your friends and invite them to purchase. Reserved seats are held for

a limited time so act fast!

RESERVE SEATS - FOR FREE!
After selecting your own seats, choose how many seats you want to reserve for your friends and family! At the end of your purchase you're ready to start sending out invitations. Don't worry, if your friends don't purchase their reservations, the tickets are automatically released.

INVITING FRIENDS
You can invite friends through Facebook or via Email. Access your ticket reservations by signing into your My AXS account and clicking the AXS Invite tab. Either click invite via Facebook or invite via Email on a new reservation, add a personal message, and click Send! Don't forget to check your email, Facebook, or the reservations page for your friends' response.

BUYING RESERVED SEATS FROM AN INVITATION
The invitation your friend receives will feature a link to a page where he or she can accept or decline. Either way we'll let you know how your friend responds.

STATUS ALERTS
Check your email! You'll get email notifications alerting you when your reservations are ready and when your friends have responded to your invitations. Time running out and you still have unclaimed seats? We'll be sure to let you know with enough time to invite someone else.

MANAGING INVITATIONS
Your friend can't go or not responding? Don't worry — you've got options. You can send reminders to your friends, cancel any open invites and invite someone else, or buy the tickets yourself. For more details check out our FAQ page.

AXS Invite

Ta med dina vänner - det enkla sättet

Vi introducerar ett nytt sätt att gå på evenemang med dina vänner och familj, där du slipper allt krångel med att betala för alla andras biljetter.


Betala för dina egna biljetter och boka samtidigt enkelt biljetter till dina vänner och uppmana dem att köpa.

Bokade biljetter hålls i en begränsad tid, så agera snabbt!

BOKA PLATSER - GRATIS!

När du har valt sitt- eller ståplatser åt dig själv väljer du hur många platser du vill reservera åt dina vänner och familj! Vid slutet av köpprocessen är du redo att börja skicka ut inbjudningar med de bokade biljetterna eller så väntar du med att skicka ut dem. Om dina vänner inte är intresserade av de reserverade biljetterna så släpps de automatiskt, eller så kan du skicka dem till en annan vän.

BJUDA IN VÄNNER

Du kan skicka inbjudningar till vänner via Facebook eller e-post. Hantera dina inbjudningarna och kolla in statusen på dina biljetter genom att logga in på Mitt AXS-konto och klicka på AXS Invite-fliken. Om du inte har skickat ut dina inbjudningar ännu väljer du antingen att skicka dem till vänner via Facebook eller e-post. Lägg till ett personligt meddelande och klicka på Skicka! Glöm inte att hålla koll på din e-post, Facebook eller i Mitt AXS-konto så att du ser när dina vänner har svarat.

KÖPA BOKADE PLATSER FRÅN EN INBJUDAN

Inbjudan som din vän får kommer att innehålla en länk till en sida där han eller hon kan acceptera eller avböja. Vi meddelar dig sedan via e-post vad din vän svarar.

STATUSNOTIFIERINGAR

Kolla din e-post! Du får mejl när dina bokningar är klara och när dina vänner har svarat på dina inbjudningar. Vi hjälper dig också att ha koll på tiden som dina vänner har på sig att svara på inbjudan. Vi meddelar dig i god tid så att du kan avbryta inbjudan och skicka ut den till någon annan innan tiden runnit ut.

HANTERA INBJUDNINGAR

Så vad händer om dina vänner avböjer inbjudan eller inte svarar? Då har du ett antal alternativ. Du kan skicka påminnelser till dina vänner, avbryta valfri öppen inbjudan och bjuda in någon annan eller köpa biljetterna själv. För mer information, kolla in vår FAQ-sida.

Sign up for our weekly event guide email.

Be the first to know. Get personalized event announcements, updates, and reviews every week with the AXS.com event guide email.

Privacy Policy